Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ hyperufabet.com ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ มีการอธิบายไว้อย่างละเอียด ชัดเจน ซึ่งทางเว็บมีระบบที่ปลอดภัย มีความหนาแน่นสูง โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการจัดเก็บข้อมูล ทางเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านใด รับรองว่าจะไม่มีการรั่วไหลอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ บริหาร รวมถึงการคุ้มครองของสมาชิกทุกท่าน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลทุกอย่างที่ทุกท่านใช้ในการสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วันเดือนปีเกิด อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดิมพัน

 • วิธีรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ได้รับมาจากผู้ใช้งานที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามา การวางเดิมพัน และการเข้าใช้งานต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ hyperufabet.com หรือผ่านแอพพลิเคชั่น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาจะถูกนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ hyperufabet.com หรือใช้ในการติดต่อ ด้านการตลาด ด้านโปรโมชั่นเสริม และในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บให้เป็นอย่างดี ไม่มีรั่วไหลไปสู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเว็บไซต์ hyperufabet.com ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ด้วยระบบความปลอดภัยที่หนาแน่น

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเรามีเกณฑ์การให้บริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางเว็บได้กำหนดไว้ ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธการให้บริการทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้งานทุกท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง โดยสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ โดยขอใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ที่ contact@perufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อเรา

สำหรับสมาชิกท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@perufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์แห่งนี้ ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ hyperufabet.com ถูกอธิบายไว้เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับใช้ ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดและชัดเจน

 

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดก็ได้ ตามความเหมาะสม