Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions) หากท่านใดต้องการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับทางเว็บ hyperufabet.com ทุกท่านต้องทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการให้เข้าใจ ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยกฎข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางเว็บ hyperufabet.com ทุกท่านต้องยินยอมทำตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกแต่ละครั้ง ทุกท่านต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง หากท่านใดให้ข้อมูลเท็จ ทางเว็บของเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าใช้บริการกับท่านที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อนี้
  2. ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านจะจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์เรา ซึ่งเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน
  3. การเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน, การถอนเงิน ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเราได้กำหนดไว้
  4. www.hyperufabet.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับทางเว็บของเรา ซึ่งข้อจำกัด ในความรับผิดชอบกับทางเว็บ hyperufabet.com ก็จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ เช่นเดียวกัน
  5. หากท่านใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ ทุกท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเว็บของเราทันที และหากทุกท่านละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทาเว็บไซต์ hyperufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ hyperufabet.com เป็นสิทธิ์ของ hyperufabet.com แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทุกท่านไม่สามารถคัดลอกหรือนำไปใช้เผยแพร่ได้ โดยที่ทุกท่านไม่ได้รับอนุญาต
  8. ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย หากมีการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที
  9. หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกท่านสามารถติดต่อเรา ผ่านทาง contact : @hyperufabet.com
  10. หากทุกท่านต้องการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ hyperufabet.com ทุกท่านต้องยอมรับในกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้